தங்க ரத திரு பவனி

0
742

அம்மாவின் 79ஆம் ஆண்டு அவதார திருநாள் பெருமங்கல விழாவினை முன்னிட்டு மார்ச் 2ஆம் நாள் அம்மாவின் தங்க ரத திரு பவனி.