நவராத்திரி காப்பு பயன்படுத்தும் முறைகள்

0
351

வேப்பில்லை காப்பு
வெள்ளிக்கிழமை தோறும், நாக்கில் வைத்து சாப்பிட வேண்டும் .

குங்குமகாப்பு , மற்றும் மஞ்சள் காப்பு
தினமும் மஞ்சள், குங்குமம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் .

சந்தனக்காப்பு

பௌர்ணமி நாட்களில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

விபூதிக்காப்பு
தண்ணீரில் கரைத்து வீட்டில் தெளிக்க வேண்டும் .

துளசிக்காப்பு

வெள்ளிக்கிழமை தோறும் சாப்பிட வேண்டும் .
இந்த முறைகள் அம்மா அருளியவை !!!

ஓம்சக்தி.