பசி ஏப்பக்காரனுக்கு அன்னதானம் செய்

0
283

சென்னையில் உள்ள வழக்கறிகர் ஒருவர். 15 ஆண்டுகளாகத் தவறாமல் சபரி மலை சென்று இருமுடி செலுத்திவிட்டு வரும் வழக்கம் உடையவர். அவ்வாறு செல்லும் போதெல்லாம் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் அறுசுவை விருந்து அளித்துவிட்டு அதன்பிறகே மலைக்குப் புறப்படுவார். அன்னதானம் செய்துவிட்டுப் புறப்படுவதாக அவர் எண்ணம். அவர் ஒரு நாள் அன்னையிடம் அருள்வாக்கு கேட்டபோது அன்னை அவரிடம் வினவினாள்.

” மகனே ! ஆண்டுதோறும் சபரிமலைக்குச் செல்கிறாய் ! உனக்கு ஏதாவது அனுபவங்கள் கிடைத்ததா ? ” என்று வினவினாள். ” ஒன்றும் இல்லையே தாயே ! ” என்றார் அவர். ” அன்னதானம் செய்வதாகக் கருதிக் கொண்டு புளியேப்பக்காரனுக்கு விருந்து வைக்கிறாய். இங்கே வந்து பசியேப்பக்காரனுக்கு அன்னதானம் செய் ! இங்கே தியானம் செய் ! இங்கே கிடைக்கிற தியான அனுபவங்களை வைத்து என்னைப் புரிந்து கொள் ! ” என்றாள் அன்னை. அவ்வாறு செய்யத் தொடங்கிய பிறகு அவருக்குத் தியானத்தில் பல அனுபவங்களைக் கொடுத்து வருகிறாளாம் அன்னை.