மூலமந்திரம்

0
597

அன்னை அருள்நிலையில் வழங்கிய மந்திரம். ஆதி மந்திரம். தலையாய மந்திரம். தலை காக்கும் மந்திரம்.

“ஒரு மனிதனுக்கு உயிர்ப்பு நூல் மந்திர நூல்! அது போதுமடா! வேறெதுவும் தேவையில்லை! நீ இங்கு கோயிலில் இருப்பது சில நேரம் தான். அந்த நேரங்களில் மூலமந்திரம் சொல்லிக்கொண்டே இரு!”

“நீ மருவத்தூர் வரும்போதெல்லாம் சப்த கன்னியர் சந்நிதியில் ஒவ்வொரு தேவியின் இடத்தில் நின்று மூலமந்திரம் சொல்லு”

“ஒரு நல்ல காரியம் சிறப்பாக நடைபெற வேண்டுமானால் ஒரு தாளை எடுத்துச் சதுரமாக மூலமந்திரம் எழுதவும். பெண்களுக்குக் கல்யாணம் ஆக வேண்டுமானாலும் ஒரு தாளில் முக்கோண வடிவில் மூலமந்திரம் எழுதவும். தனியிடம் அமர்ந்து செய்ய வேண்டும்.”

“யாராவது உன்னைத் திட்டினால் எதிர்த்துப் பேசாதே! மூல மந்திரம் சொல்!”

108 அடிகளார் போற்றி:

இது குரு வணக்கம். தெய்வத்தை நமக்குக் காட்டுபவர் குரு. ஆதலின் இதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

“அடிகளார் 108 போற்றி ஒரு ரகசியப் புதையல். அதன் அருமை யாருக்கும் தெரியாது.”

“அடிகளார் போற்றி மூன்று தடவை படித்துவிட்டுத் தினமும் படுத்தால் நினைத்த பலன் அத்தனையும் நிறைவேறும். இம்முயற்சியில் வெற்றி பெற்ற ஆன்மாக்களுக்கு மறுபிறவி இல்லை.”

“கிருத்திகை நாளில் நீ தியானம், மௌனம், விரதம் எதுவும் செய்ய வேண்டாம். அடிகளார் 108 போற்றியை நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் படிக்கவும்.”

“நினைத்தது நிறைவேற வேண்டுமாயின் 51 தடவை அடிகளார் போற்றி படி!”