மூலமந்திரம்

0
320

ஓம் சக்தியே பராசக்தியே
ஓம் சக்தியே ஆதி பராசக்தியே
ஓம் சக்தியே மருவூர் அரசியே
ஓம் சக்தியே ஓம் விநாயகா
ஓம் சக்தியே ஓம் காமாட்சியே
ஓம் சக்தியே ஓம் பங்காரு காமாட்சியே

[audio:http://www.gurupeedam.co.uk/wp-content/uploads/songs/MOOLA MANTRAM.mp3]


மந்திரங்கள் பிறமொழிகளில் (Manthirangal in Other Languages)

  English