108 போற்றி

0
336
[audio:http://www.gurupeedam.co.uk/wp-content/uploads/songs/108 POTRI.mp3]

காணொளி

{qtube vid:=-q5bow_qqdw  w:=425 h:=344 cl:=qtube}

 

மந்திரங்கள் பிறமொழிகளில் (Manthirangal in Other Languages)

English